MENU
CLOSE


Subscriu-te al nostre butlletí
Comparteix a través de...

Normativa aplicable i documentació de referència

Normativa bàsica de telecomunicacions

Normativa estatal

  • Llei 9/2014, de 9 de maig de Telecomunicacions[PDF, 2.6MB, 115 pàgines]
  • (Tribunal Constitucional) Sentencia 20/2016. Recurso inconstitucionalidad 709-2015. Interpuesto por la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, general de telecomunicaciones. [PDF, 436 Kb, 26 pàgines]
  • Reial Decret 726/2011, de 20 de maig, pel qual es modifica el Reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris, aprovat per Reial Decret 424/2005, de 15 d’abril[PDF, 356 KB, 21 pàgines]
  • Reial Decret Llei 13/2012, de 30 de març, pel qual es traslladen directives en matèria de mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques, i pel qual s’adopten mesures per a la correcció de les desviacions per desajustaments entre els costos i ingressos dels sectors elèctric i gasista[PDF, 2MB, 92 pàgines]

Normativa de la Unió Europea

  • Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo de 26/06/2013 por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions[PDF, 1MB, 8 pàgines]
Qui som
Som el consorci format per les administracions locals catalanes per millorar l'acció dels governs locals en l'impuls de la societat de la informació

Coneix-nos

Perfil del contractant

Transparència
Què fem
Assessorem els ajuntaments en l'àmbit de les TIC i les telecomunicacions

Serveis

Recursos

Agenda
Connecta
Segueix-nos a través d'aquests canals:

Twitter

Blog

Media Center
Contacta
C. Llacuna 166, 9pl
08018 Barcelona

Tel. 934861430
[email protected]