MENU
CLOSE


Subscriu-te al nostre butlletí
Comparteix a través de...

En el perfil del contractant hi ha la informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives, així com els plecs de clàusules administratives.
Les persones interessades a participar o conèixer l’activitat contractual de Localret trobaran en aquest apartat la informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació de la documentació corresponent.

Plecs de clàusules administratives tipus

Posem a la vostra disposició els diferents plecs de clàusules administratives “tipus” reguladores dels contractes de serveis i de subministrament del consorci Localret:

Contracte de serveis. Procediment negociat amb publicitat [PDF, 107KB, 28 pàgines]

Contracte de serveis. Procediment negociat sense publicitat [PDF, 99KB, 24 pàgines]

Contracte de serveis. Procediment obert [PDF, 117KB, 26 pàgines]

Contracte de subministrament. Procediment negociat amb publicitat [PDF, 103KB, 27 pàgines]

Contracte de subministrament negociat sense publicitat [PDF, 97KB, 25 pàgines]

Subministrament procediment obert [PDF, 111KB, 23 pàgines]

Facturació electrònica

Enllaç a la bústia de lliurament de factures electròniques al Consorci Localret (servei eFACT)

Licitacions

Contracte
Contracte
Contracte
Inici expedient contractació dels Serveis de telecomunicacions per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes i ens locals adherits al procés de compra agregada
Pròrroga concessió de la gestió del portal per a procediments telemàtics de contractació administrativa
Contracte
Pròrroga per 1 any de l'Acord Marc Homologació de serveis de telecomunicacions per als ens locals associats al Consorci Localret
Contracte
Notificació Decret d'adjudicació contracte derivat serveis de telecomunicacions demarcació de Barcelona
Pròrroga contracte serveis procès compra agregada telecomunicacions comarques tarragonines
Pròrroga contracte serveis procès compra agregada telecomunicacions comarques Empordà, Gironès, Pla de l'Estany i Garrotxa
Pròrroga contracte serveis procès compra agregada telecomunicacions comarques Anoia, Bages, Berguedà, Cerdanya, Osona, Ripollès i Solsonès
Expedient contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del Servei de telecomunicacions del Consorci Localret per al període 2013-2015
Tornar
Qui som
Som el consorci format per les administracions locals catalanes per millorar l'acció dels governs locals en l'impuls de la societat de la informació

Coneix-nos

Perfil del contractant

Transparència
Què fem
Assessorem els ajuntaments en l'àmbit de les TIC i les telecomunicacions

Serveis

Recursos

Agenda
Connecta
Segueix-nos a través d'aquests canals:

Twitter

Blog

Media Center
Contacta
C. Llacuna 166, 9pl
08018 Barcelona

Tel. 934861430
consorci@localret.cat