MENU
CLOSE


Subscriu-te al nostre butlletí
Comparteix a través de...

Portal de transparència

Organització institucional

Organigrama

Perfil del contractant

  • Enllaç al perfil del contractant on hi ha la informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives, així com els plecs de clàusules administratives
  • Servei eFact (Factura electrònica). Bústia de lliurament de factures electròniques al Consorci Localret.

Convenis

  • [2015] Relació de convenis signats l’any 2015 pel Consorci Localret [OpenDocument, 5,2 KB] [Excel, 12,2 KB].
  • Conveni de col·laboració entre el CC del Bages i el Consorci Localret per a la revisió del projecte constructiu per a la connexió de les empreses dels polígons industrials (Can Soler, les Vives-Castellet-Casacuberta, Pla de Riu i Pla de les Vives I) al municipi de Sant Vicenç de Castellet a la troncal de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya)[PDF, 1,8 MB, 7 pàgines] (Inclòs l’annex “Especificacions tècniques per a la revisió del projecte”).
  • Conveni tipus sobre l’assumpció de funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona. [PDF, 2,84 MB, 12 pàgines]
  • Addenda al conveni de col·laboració de juny de 2010 entre Localret i Telefónica per al desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya [PDF, 263 KB, 3 pàgines]
  • Addenda al conveni de col·laboració interadministrativa per a la integració de la Diputació de Barcelona com a membre de ple dret del Consorci Localret [PDF,420 KB, 2 pàgines]
  • Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lloret de Mar i el Consorci Localret per a la redacció d’un estudi que permeti definir l’estratègia per a la millora de l’accés als serveis de banda ampla i la provisió de serveis vinculats a ciutats intel·ligents [PDF, 2 MB, 9 pàgines]
  • Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret [PDF, 1 MB, 4 pàgines]
  • Conveni de col·laboració entre l’Associació Catalana de Municipis, el Consorci Localret i el Consorci Català pel Desenvolupament Local per a impulsar l’Acord Marc d’aprovisionament d’equipaments informàtics i del seu servei de manteniment [PDF, 1,37 MB, 5 pàgines]

 

Contacta amb nosaltres

Pàgina anterior
Qui som
Som el consorci format per les administracions locals catalanes per millorar l'acció dels governs locals en l'impuls de la societat de la informació

Coneix-nos

Perfil del contractant

Transparència
Què fem
Assessorem els ajuntaments en l'àmbit de les TIC i les telecomunicacions

Serveis

Recursos

Agenda
Connecta
Segueix-nos a través d'aquests canals:

Twitter

Blog

Media Center
Contacta
C. Llacuna 166, 9pl
08018 Barcelona

Tel. 934861430
consorci@localret.cat