MENU
CLOSE


Subscriu-te al nostre butlletí
Comparteix a través de...

Consulteu la documentació jurídica relacionada amb el nostre àmbit d’actuació i les publicacions que elaborem periòdicament

Guies metodològiques
Octubre 2014Enquesta sobre l’adopció de les tecnologies de la informació i la comunicació als ajuntaments de més de 20.000 habitants de Catalunya

L’Enquesta sobre l’adopció de les tecnologies de la informació i la comunicació als ajuntaments de més de 20.000 habitants de Catalunya ha estat realitzada pel Consorci Localret entre l’abril i el juny del 2014. La proposta va aparèixer en el marc d’una trobada de tècnics TIC dels ajuntaments entre 20.000 i 50.000 habitants, que va tenir lloc a la seu de Localret al març del 2014, i es va complementar amb algunes dades que s’havien recollit en anteriors edicions d’una enquesta TIC més complerta que es va fer conjuntament amb la Generalitat de Catalunya. (més…)

Octubre 2012Enquesta sobre l’adopció de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’administració locals de Catalunya

L’informe que es presenta és una anàlisi de les respostes dels ens locals a l’enquesta anual que es realitza sobre aspectes TIC, amb l’objectiu de conèixer amb detall la situació real i les tendències d’alguns elements clau per avançar en el desplegament de xarxes de telecomunicacions i de l’administració electrònica.

La informació necessària per elaborar aquest estudi es va obtenir exclusivament a través d’un formulari electrònic publicat a Internet.

El treball de camp es va iniciar el novembre de 2010 i va finalitzar el febrer de 2011. La informació recollida ha proporcionat dades sobre l’estat de les   telecomunicacions i l’administració electrònica en els ajuntaments catalans, i el Gabinet Tècnic del Departament d’Empresa i Ocupació, conjuntament amb Localret, han estat els encarregats de l’explotació i l’anàlisi de les dades. El processament de les dades va concloure al maig del 2012.

El procés d’adaptació a la Llei 11/2007, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (LAECSP), evoluciona a ritmes diferents d’acord amb les possibilitats a l’abast de cada municipi. S’ha de tenir en compte que els ajuntaments grans disposen de més recursos tècnics, humans i econòmics per avançar cap a l’administració electrònica que no pas els ajuntaments més petits. Per aquest motiu, tenint en compte la població dels municipis, els resultats d’aquest estudi es presenten per franges d’habitants.

El qüestionari s’estructura en 3 blocs:

  • Xarxes de comunicacions
  • Telefonia mòbil i banda ampla
  • Administració electrònica

Si bé el qüestionari l’han contestat 583 ajuntaments catalans, el present informe s’ha elaborat a partir de les dades de 552 del total de 947 que hi ha a Catalunya, els quals han completat el qüestionari contestant tots els blocs. Aquesta xifra suposa un nivell de resposta global del 58,3%; per tant, els resultats obtinguts en aquest estudi s’han d’interpretar amb precaució.

Octubre 2010Les noves tecnologies i la modernització del món local

Aquest estudi, elaborat per a Localret per l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE, posa de relleu la relació entre les noves tecnologies (TIC) i les estructures organitzatives als governs locals en el marc de la gestió dels resultats.

L’estudi ha comptat amb la col·laboració i l’anàlisi de dades procedents dels ajuntaments de Cambrils, Polinyà, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès i Sant Feliu de Llobregat.

Els seus principals objectius són:

  • Investigar les TIC en les administracions públiques locals des del punt de vista organitzatiu, cultural i productiu.
  • Generar un marc de referència conceptual.
  • Realitzar un diagnòstic sobre la incorporació de les TIC a les administracions locals.
  • Realitzar una proposta d’actuació estratègica per a potenciar la incorporació de les TIC a les administracions públiques.
  • Analitzar casos de bones pràctiques d’incorporació de les TIC en l’àmbit local.

Sistemes per a la gestió per resultats

La gestió per resultats al sector públic planteja algunes diferències amb la iniciativa privada que cal tenir en compte. En el sector públic, la recerca dels resultats està orientada al canvi social i no necessàriament als resultats de rendibilitat econòmica. La rendibilitat social és més difícil d’avaluar. Es fa necessari desenvolupar un model analític propi per al sector públic que tingui en compte aquestes especificitats i els seus condicionants.

Octubre 2009TICCities. Les tic al servei de la promoció econòmica local

Localret va iniciar al gener de 2008 el projecte TICCities, un procés de reflexió sobre l’aplicació de les TIC al servei de les polítiques públiques de competitivitat econòmica local als municipis catalans.

El projecte TICCities ha perseguit estimular, formar i connectar els professionals que tenien la possibilitat d’influir i transformar l’entorn de la promoció econòmica local a Catalunya, a partir de l’aplicació de les TIC i amb la finalitat de millorar la competitivitat econòmica local. És a dir, la utilització intensiva de les TIC per a competir.

Per tal d’assolir aquestes fites, TICCities es va dissenyar com un projecte d’excel·lència progressiu, dividit en dues fases:

Una primera fase de benchmarking i anàlisi per a conèixer les polítiques públiques de promoció econòmica i d’e-Govern que s’estan impulsant, que va concloure amb un «document de visions» que va servir com a documentació bàsica i com a punt de partida de la segona fase.

Aquesta fase va incloure un benchmarking de ciutats al món (focalitzat en la Unió Europea i els Estats Units) i una anàlisi de l’entorn, a través d’un conjunt d’entrevistes personals a regidors, tècnics i consultors de l’àmbit municipal català, i de la revisió de documents clau.

I una segona fase de debat que va preveure l’organització de diverses sessions de treball. La primera, celebrada el 15 d’abril de 2008, va ser un Update-cities, una conferència en què Alfons Cornella, president i fundador d’Infonomia, i Antonella Broglia, consultora independent, exvicepresidenta i exCEO de Saatchi&Saatchi Espanya, van explicar durant dues hores 10 «idees força», a tall d’experiències i tendències clau, observades en el camp de la promoció econòmica de les principals ciutats al món; es van celebrar, a més, quatre tallers amb electes i tècnics municipals amb l’objectiu de recórrer conjuntament un itinerari pràctic per arribar a la concreció de visions de futur de promoció econòmica de les nostres ciutats, tot aprofitant les TIC. Aquests tallers comptaven amb dues parts diferenciades: una primera part expositiva en la qual es desenvolupava el tema a càrrec d’un expert i un cas pràctic d’una administració, i una segona part dinamitzada. Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, amb el suport de les respectives diputacions, han estat també escenari d’aquest procés de debat i d’intercanvi de coneixements.

Precisament, són les conclusions de tot aquest procés les que han donat lloc a aquest document de recomanacions.

Qui som
Som el consorci format per les administracions locals catalanes per millorar l'acció dels governs locals en l'impuls de la societat de la informació

Coneix-nos

Perfil del contractant

Transparència
Què fem
Assessorem els ajuntaments en l'àmbit de les TIC i les telecomunicacions

Serveis

Recursos

Agenda
Connecta
Segueix-nos a través d'aquests canals:

Twitter

Blog

Media Center
Contacta
C. Llacuna 166, 9pl
08018 Barcelona

Tel. 934861430
[email protected]