MENU
CLOSE


Subscriu-te al nostre butlletí
Comparteix a través de...

Suport i assessorament en l’àmbit de les

telecomunicacions corporatives

Pla de telecomunicacions corporatives

Què és?
Objectius
Fases d'implantació

Què és?

És una proposta d’actuació, una eina que ha de permetre als ajuntaments determinar l’estat global dels sistemes i serveis de telecomunicacions municipals i definir les accions que cal dur a terme per optimitzar l’ús de les telecomunicacions i concretar els recursos, serveis i aplicacions en tecnologies de la informació i la comunicació necessaris per tal de millorar-les.

Objectius

  • Obtenir un diagnòstic de la situació de les telecomunicacions per identificar possibles millores i àmbits de reducció i contenció de la despesa.
  • Proporcionar un conjunt de conclusions i recomanacions susceptibles de ser executades d’immediat, i degudament descrites en un pla d’actuació annex.
  • Reducció sostinguda de la despesa com a objectiu principal, així com una optimització de les telecomuni- cacions municipals. Les recomanacions s’orienten tant al curt termini com a mig i llarg termini.
  • Adequació dels recursos propis de telecomunicacions com a facilitadors per a la creació de nous serveis dels ajuntaments.
  • Interconnexió de les diverses seus municipals per mitjans propis.
  • Millorar les prestacions dels actuals serveis i aplicacions en telecomunicacions, disposant d’un assegura- ment gestionat de la qualitat adaptable per a cada servei i recurs de comunicació.
  • Reduir la despesa, ja que es disposa de mitjans propis de comunicació entre tots els centres municipals eliminant, per tant, els costos fixos i variables de les comunicacions internes.
  • Obtenir un sistema escalable, gràcies a un dimensionament de la xarxa que permeti abordar possibles ampliacions futures en serveis i usos.

Fases d'implantació

  1. Anàlisi de la despesa en telecomunicacions.
  2. Pla per a la implantació d’una xarxa corporativa de telecomunicacions. 
Qui som
Som el consorci format per les administracions locals catalanes per millorar l'acció dels governs locals en l'impuls de la societat de la informació

Coneix-nos

Perfil del contractant

Transparència
Què fem
Assessorem els ajuntaments en l'àmbit de les TIC i les telecomunicacions

Serveis

Recursos

Agenda
Connecta
Segueix-nos a través d'aquests canals:

Twitter

Blog

Media Center
Contacta
C. Llacuna 166, 9pl
08018 Barcelona

Tel. 934861430
[email protected]