MENU
CLOSE


Subscriu-te al nostre butlletí
Comparteix a través de...

Suport i assessorament en làmbit de les

infraestructures de radiocomunicació

Pla especial d’ordenació urbanística de les instal·lacions de radiocomunicació

Què és?
Objectius
Fases d'implantació

Què és?

És un instrument de planejament que defineix el règim urbanístic de les instal·lacions de radiocomunicació en el municipi, fixa el seu emplaçament, les compatibilitats i incompatibilitats d’ús i les prohibicions i restriccions, per tal de minimitzar l’impacte d’aquestes instal·lacions en el territori.

Objectius

  • Conèixer i localitzar les infraestructures bàsiques relatives a les infraestructures de telecomunicacions del municipi.
  • Regular l’ús del sòl i de les edifi cacions per aquest tipus d’infraestructures.
  • Recuperar, millorar i protegir el paisatge urbà.

Fases d'implantació

  1. Realització de l’Estudi d’ordenació de les infraestructures de radiocomunicació (EOIR).
  2. Estudi del planejament vigent al municipi i diagnosi sobre la seva compatibilitat amb la proposta d’ordenació.
  3. Elaboració de Pla especial. Finalització del text i la documentació gràfi ca del Pla especial.
  4. Suport als ajuntaments per la realització dels tràmits per l’aprovació del Pla especial: sol·licitud dels informes sectorials i la fase d’exposició pública.
  5. Aprovació provisional per part dels ajuntaments amb resolució de les al·legacions presentades.
  6. Elevació del Pla a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
Qui som
Som el consorci format per les administracions locals catalanes per millorar l'acció dels governs locals en l'impuls de la societat de la informació

Coneix-nos

Perfil del contractant

Transparència
Què fem
Assessorem els ajuntaments en l'àmbit de les TIC i les telecomunicacions

Serveis

Recursos

Agenda
Connecta
Segueix-nos a través d'aquests canals:

Twitter

Blog

Media Center
Contacta
C. Llacuna 166, 9pl
08018 Barcelona

Tel. 934861430
consorci@localret.cat