MENU
CLOSE


Subscriu-te al nostre butlletí
Comparteix a través de...

Suport i assessorament en l’àmbit de les

infraestructures fixes

Projecte executiu d’infraestructures de telecomunicacions

En noves actuacions urbanístiques
En àrees consolidades

En noves actuacions urbanístiques

Dóna la possibilitat a l’Ajuntament d’intervenir en la decisió de quines infraestructures soterrades de telecomunicacions s’incorporaran en una nova actuació urbanística. Així mateix, s’ofereix la possibilitat de deixar infraestructures de telecomunicacions en reserva, que al convertir-se en un element més del procés d’urbanització, esdevindran de titularitat municipal amb la possibilitat que hi pugui accedir qualsevol operador.

Localret realitza la redacció del projecte executiu d’infraestructures soterrades de telecomunicacions, així com la supervisió i control de l’execució de les obres, vetllant per que aquestes s’ajustin al projecte redactat.

[48 pàgines, PDF, 11MB] Convenio de colaboración entre el Consorcio Localret y Telefónica de España SAU, para el desarrollo de redes de telecomunicaciones en Cataluña

En àrees consolidades

Quan el polígon o polígons industrials consolidats del municipi tenen deficiències en telecomunicacions, Localret du a terme la redacció de projectes executius d’infraestructures de telecomunicacions i xarxes de fibra òptica en polígons industrials consolidats, per tal d’avaluar la viabilitat tècnica i econòmica de connexió dels polígons a les troncals obertes de fibra òptica del territori.

Així mateix, s’ofereix la possibilitat que Localret també dugui a terme la supervisió i el control de l’execució de les obres.

Qui som
Som el consorci format per les administracions locals catalanes per millorar l'acció dels governs locals en l'impuls de la societat de la informació

Coneix-nos

Perfil del contractant

Transparència
Què fem
Assessorem els ajuntaments en l'àmbit de les TIC i les telecomunicacions

Serveis

Recursos

Agenda
Connecta
Segueix-nos a través d'aquests canals:

Twitter

Blog

Media Center
Contacta
C. Llacuna 166, 9pl
08018 Barcelona

Tel. 934861430
[email protected]