Introdució

3 municipis reben estudis de banda ampla

3 municipis reben estudis de banda ampla

El Consorci Localret i la Diputació de Barcelona han lliurat estudis de banda ampla als ajuntaments de Martorell, Monistrol de Montserrat i Sant Pere de Riudebitlles.
L’estudi realitzat per a l’ajuntament de Martorell defineix una estratègia de desplegament d’infraestructures de telecomunicacions en el municipi, d’acord amb els interessos de connectivitat de l’ajuntament (equipaments públics, zones d’activitat econòmica, etc.).

D’altra banda, Monistrol de Montserrat i Sant Pere de Riudebitlles han rebut un estudi bàsic que desenvolupa diferents propostes de millora de l’accés a la banda ampla en el municipi
Els estudis per a la provisió de banda ampla són un instrument essencial per a municipis de fins a 50.000 habitants perquè permeten definir una estratègia de desplegament d’infraestructures de telecomunicacions amb l’objecte de facilitar la connectivitat en els municipis.