Introdució

44 municipis catalans han resultat beneficiaris del programa Wifi4EU

44 municipis catalans han resultat beneficiaris del programa Wifi4EU

La Comissió europea ha publicat els resultats de la primera convocatòria del programa Wifi4EU, que es va realitzar entre el 7 i el 9 de novembre.

Segons aquests resultats, un total de 2.800 municipis europeus rebran el bo de 15.000€ en què consisteix l’ajut per instal·lar punts d’accés wifi d’alta capacitat en espais públics.

Entre els beneficiaris, hi ha més de 200 municipis de tot l’estat espanyol i 44 són catalans. Podeu consultar el llistat en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/winners-wifi4eu-call-announced.

Aquesta primera convocatòria tenia un pressupost de 42 milions d’euros, i tot i que els ajuts s’han atorgat per ordre d’arribada, s’ha garantit un mínim de 15 bons per país i un màxim de 224 (un 8% del pressupost).

Segons informa la Comissió, els municipis guanyadors seran convidats a signar l’acord de subvenció amb l’ “Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes” (INEA). A partir d’aquí, els municipis seleccionats podran contractar a una empresa per què instal·li els punts d’accés WiFi4EU i després bescanviar el bo.

La segona convocatòria del programa està prevista per a inicis del 2019.

Per a més informació podeu consultar:

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6704_es.htm

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-wifi4eu