Acord Marc Aplicacions Ofimàtiques corporatives al núvol

Acord Marc Aplicacions Ofimàtiques corporatives al núvol

Amb la voluntat de facilitar solucions digitals als ens locals, el passat novembre de 2021 vam iniciar la licitació d’un acord marc de subministrament d’una plataforma d’aplicacions ofimàtiques corporatives al núvol en la modalitat de subscripció.

Els destinataris d’aquest acord marc són totes les entitats que, durant la seva vigència, formin part del Consorci Localret, així com els seus ens dependents.

En aquest acord s’han homologat dues solucions o plataformes ofimàtiques al núvol: Google Workspace i Laycos.

Les empreses adjudicatàries en aquest procés, com a partners de Google, que han presentat la solució de Google Workspace són les següents:

1. TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAU
2. VODAFONE ESPAÑA
3. IBERMÁTICA SA
4. INETUM CATALUÑA SA

La següent empresa adjudicatària, com a fabricant, ha presentat la seva pròpia solució:

1. LAYCOS NETWORK SLU

L’adjudicació dels contractes derivats de l’acord marc es pot efectuar directament a l’empresa que hagi presentat la millor oferta, considerant el descompte ofert específicament de les llicències que s’adjudiquin; o bé convidant a les empreses adjudicatàries de l’acord marc perquè millorin la seva oferta.

El preu de subscripció ofert pels partners de Google consisteix en un percentatge de descompte (aplicable a totes les modalitats de subscripció) sobre el PVP en el moment de fer la contractació i en el cas de l’empresa fabricant de la plataforma Laycos, directament és un preu de subscripció mensual per usuari.

PARTNERS DE GOOGLE % Dpte. sobre PVP Serveis d’assistència tècnica en auditoria, implantació i consultoria informàtica
TELEFÓNICA 34%  67,15€/h
VODAFONE 31%  45€/h
IBERMÁTICA 13%  37€/h
INETUM 10%  44€/h

 

FABRICANT Preu subscripció Serveis d’assistència tècnica en auditoria, implantació i consultoria informàtica
LAYCOS                       4,98€/usuari             26,00 €/h

Contactes:
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES SAU
Manuel Cerra Llavat, [email protected]
Tel. 629 207 191
Arturo Castro Briones, [email protected]
Tel. 618 518 393

VODAFONE ESPAÑA SAU
Anabel Martín, [email protected]
Tel. 610 51 96 70

IBERMÁTICA SA
Jaume Munné, [email protected]
Tel. 646 265 834

INETUM CATALUNÑA SA
Eduardo Conesa, [email protected]
Tel. 610 51 11 16

LAYCOS NETWORK SLU
Estefanía Gonzalez Esteban, [email protected]
Tel. 810 101 255 Ext. 1456

S’adverteix que les següents modalitats de subscripció de Google Workspace han quedat excloses de l’àmbit de contractació de l’acord marc, per no complir els requeriments tècnics dels plecs:

  • Business Starter (els servidors es troben fora de la UE)
  • Enterprise Frontline (no disposa d’un emmagatzemament mínim per usuari de 30GB)

Presentació acord marc aplicacions ofimàtiques al núvol

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte a través de l’adreça de correu

acordmarc@localret.cat