Consorci Localret

Introdució

Assemblea General Consorci Localret 2015

Assemblea General Consorci Localret 2015

L’Assemblea General del Consorci Localret 2015 va tenir lloc dijous, 29 d’octubre, a la Universitat a Manresa (Fundació Universitària del Bages FUB), i va procedir, entre altres qüestions, a la renovació dels òrgans de govern del Consorci Localret.

Edifici_sala_actes

Tot seguit us presentem els documents generats per l’Assemblea de Localret 2015 que, convocada pel llavors President del Consorci Localret i alcalde de Manresa, Valentí Junyent,  va tenir lloc dijous, 29 d’octubre, a les 16:30 hores, a la sala d’actes de la UManresa de la FUB (Fundació Universitària del Bages).

Mapa del lloc   (enllaç a Google Maps)

Plànol amb els aparcaments propers a la FUB per a vehicles 

D’acord amb els Estatuts, l’Assemblea és el màxim òrgan de representació de l’entitat (articles del 12 al 17)  i en formen part tots els ens locals adherits a Localret que, actualment, superen els 800.

L’Assemblea d’aquest any 2015, entre altres punts de l’Ordre del dia, procedirà a la renovació dels òrgans de Govern del Consorci Localret, una vegada s’ha conclòs la renovació de les administracions locals després dels comicis electorals del proppassat mes de maig.

Tenen dret a participar tots els ens locals que conformen el Consorci Localret.

Delegació de vot

En cas que no es pugui assistir, el vot es pot delegar a qualsevol dels regidors/es del mateix Consistori o bé delegar-lo al representant de qualsevol altre ens local que pertanyi al mateix tram i demarcació.

Us adjuntem els respectius models de Delegació de Vot:

Ordre del dia [PDF, 1 página, 179Kb]

Acta de l’anterior Assemblea General del Consorci Localret que va tenir lloc el 27 de novembre del 2014 [PDF, 28 pàgines, 756 Kb]

Informe de gestió [PDF, 88 pàgines, 2,2 Mb]

Des d’aquest enllaç podeu fer les vostres inscripcions

Davant qualsevol dubte o qüestió podeu contactar amb Localret:

Telèfon: 93 486 14 30 // Correu electrònic: [email protected]