Consorci Localret

Introdució

III Jornades sobre Govern Obert. Open Government Terrassa

III Jornades sobre Govern Obert. Open Government Terrassa

Jornada que va tenir lloc l’1 de desembre a Terrassa amb la col·laboració de Localret.

La Llei de Transparència catalana ha suposat un canvi de paradigma que ha fixat uns estàndards molt exigents per a les administracions en els àmbits de la publicitat activa, l’obertura de dades i reutilització de la informació, el dret d’accés a la informació pública, el bon govern, el registre dels grups d’interès, el foment de la participació ciutadana i el règim de responsabilitats i sancions. Una llei ambiciosa, en un escenari marcat per uns recursos humans i tècnics limitats i un període curt d’adaptació.

En el decurs de la primera part d’aquesta jornada es va reflexionar sobre diferents aspectes d’aquesta normativa en els governs locals i sobre els seus efectes reals, a partir de diferents preguntes:

  • És útil la transparència?
  • Quanta transparència requereixen i toleren les societats democràtiques?
  • Amb la transparència n’hi ha prou ?

En la segona part, i a partir de la pregunta, és suficient amb la transparència institucional? es van conèixer algunes iniciatives no institucionals que desenvolupen diversos aspectes de transparència i govern obert.

Web la Jornada

http://ogovday.terrassa.cat/

Vídeos de la Jornada