Jornada ‘BIM i bessons digitals com espais comuns de dades’

L’objectiu de la jornada és abordar la metodologia BIM per a la gestió d’actius digitals com un procés multifacètic. Principalment, busca explorar com el Modelatge d’Informació de Construcció (BIM) pot revolucionar la gestió d’actius en proporcionar un model detallat i gestionable de les infraestructures i edificacions. La incorporació de la tecnologia de l’Internet de les Coses (IoT) és crucial per avançar cap a la creació de bessons digitals, que són rèpliques virtuals d’actius físics que poden ser monitorats i analitzats en temps real.

Aquests bessons digitals tenen un potencial significatiu en la planificació urbana, ja que permeten simular i predir el comportament de les ciutats davant diferents escenaris, la qual cosa facilita la presa de decisions informades per al desenvolupament econòmic i la innovació. A més, la integració de BIM amb IoT i bessons digitals pot conduir a una gestió més eficient dels recursos, optimització dels processos i millora en la qualitat de vida dels ciutadans.

En línies d’interès:

– Explorar la metodologia BIM (Building Information Modeling) com una eina revolucionària en el disseny i construcció, estenent la seva aplicació a la gestió d’actius durant la seva explotació.

– Discutir com la integració d’IoT (Internet de les Coses) amb BIM pot conduir a la creació de bessons digitals, proporcionant representacions virtuals en temps real d’actius físics.

– Analitzar l’impacte dels bessons digitals en la planificació urbana, incloent-hi la millora de la mobilitat i la gestió de recursos en ciutats intel·ligents.

– Avaluar com els bessons digitals poden influir en el desenvolupament econòmic i la innovació, optimitzant processos i millorant la presa de decisions basada en dades.

– Considerar els desafiaments i oportunitats que presenten els bessons digitals per a la participació ciutadana i la col·laboració en la planificació i gestió urbanes.

– Revisar casos d’èxit i estudis d’implementació de bessons digitals en diferents sectors, destacant les millors pràctiques i lliçons apreses.

Aquesta jornada va dirigida a electes i persones treballadores d’ajuntaments de més de 20.000 habitants.

El programa de la sessió és el següent:

Per assistir-hi cal fer inscripció prèvia en aquest formulari.

Altres activitats

VEURE MÉS