Consorci Localret

Introdució

Jornada Localret. L’adaptació de les administracions locals catalanes a les lleis 39 i 40/2015: presentació de l’Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònica

Jornada Localret. L’adaptació de les administracions locals catalanes a les lleis 39 i 40/2015: presentació de l’Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònica

Us facilitem els materials de suport, les presentacions  i les imatges de la jornada.

El Consorci Localret des de l’any 2004 ha posat a disposició dels ens locals de Catalunya, un model d’ ordenança tipus d’administració electrònica, ordenança que en el seu moment va suposar un important impuls a l’administració electrònica i que durant aquests anys s’ha anat adaptant a les modificacions normatives en la matèria, especialment la Llei 11/2007, les lleis 26/2010 i 29/2010 i, més recentment, va ampliar el seu objecte per donar cabuda a les previsions derivades de les Lleis de transparència. 

Ara amb l’entrada en vigor de les Lleis 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú i 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic s’ha fet necessari procedir a una nova revisió del model d’ordenança, per tal d’adaptar-la als seus requeriments. En aquesta jornada s’aborden els reptes que, tant organitzativament com jurídica, suposen aquestes normatives i es presentarà el nou model d’ordenança com a eina per facilitar als ens locals catalans l’assoliment d’aquestes fites.

“Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònica” [Document en Word 1,81 Mb ] 
 
 
Àlbum de fotografies. [Flickr de Localret]
 
imatge jornada transparència
 
 

10.00.- Benvinguda

10.15.- Principals reptes de les Lleis 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú i 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Jordi Cases i Pallarès, secretari general de l’Ajuntament de Barcelona i del Consorci Localret.

11.00.- L’adaptació de l’Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònica a les lleis 39 i 40/2015

– Agustí Cerrillo i Martínez, catedràtic de Dret Administratiu. Universitat Oberta de Catalunya. [PDF, 389 KB, 21 pàgines]

12.00.- Pausa cafè

12.30.- Taula rodona.  Visió organitzativa i gestió del canvi:

– Quim Gutiérrez Rodríguez, cap del Servei Sistemes d’Informació, Ajuntament de Manlleu. “De la 11/2007 a l’oficina sense paper. Com hem afrontat el repte”. [PDF, 316 KB, 11 pàgines]

– Francesc J. Corcho Sánchez, cap Sistemes d’Informació, Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. “El camí cap a l’administració electrònica”. [PDF, 408 KB, 37 pàgines]

– Ascen Moro Cordero, cap d’Unitat de Gestió del Coneixement i Qualitat. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. [PDF, 2.232 KB, 19 pàgines]

– Victor Duque Muñoz, responsable d’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Riudarenes.

– Elisabeth Udina Tormo, CEO de la consultoria Buisi Tools. [PDF, 2.756 KB, 13 pàgines]

Modera: Lluis Just Anguera, cap de l’Àrea de Coneixement i Tecnologia. Consorci Localret.

13.30.- Debat

14.00.- Cloenda