Consorci Localret

Introdució

Jornada Localret sobre la tributació local dels operadors de telecomunicacions

Jornada Localret sobre la tributació local dels operadors de telecomunicacions

Posem a la vostra disposició les presentacions de la Jornada sobre la tributació local dels operadors de telecomunicacions. La taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels operadors de telefonia mòbil.

L’objectiu de la jornada, organitzada per Localret, és ajudar a aclarir en quina situació, a la llum de la jurisprudència recent, es troben les taxes municipals sobre les instal·lacions en el domini públic i, en concret, aquelles que graven els operadors de comunicacions electròniques, amb especial referència a la telefonia mòbil.

La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 12 de juliol de 2012, així com la posterior jurisprudència del Tribunal Suprem, van deixar als operadors de telefonia mòbil fora de l’àmbit de la tributació per la utilització o l’aprofitament del domini públic local, i estan tenint una gran incidència en relació amb la tributació de les comunicacions fixes. Les recents sentències del TS de 20 de maig i 8 de juny de 2016, relatives a l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa i aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de la via pública a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil de l’Ajuntament de Madrid obren, però, una nova perspectiva en relació a la tributació local dels operadors de telefonia mòbil.

Debat sobre la conflictivitat de la tributació local dels operadors de telecomunicacions. Informació publicada a “Actualitat” del web de Localret.

Podeu accedir (i descarregar) a algunes de les imatges de la jornada a l’àlbum de Flickr Localret

STS_1351_2016_8 de juny sobre Ordenança de l’Ajuntament de Madrid [PDF, 63 KB, 10 pàgines]

business chart, coin

10.00.- Benvinguda

10.15.- Taula rodona: Problemàtica actual de la taxa municipal per utilització privativa o aprofitaments especials de les empreses explotadores de serveis de subministrament.

– Juan José Zornoza Pérez, catedràtic de Dret Financer i Tributari. Universitat Carlos III de Madrid.

-Paloma González Sanz, directora jurídica de l’Institut Municipal d’Hisenda. Ajuntament de Barcelona. [PDF, 400 Kb, 20 pàgines]

– Santiago Peiró Martínez de la Riba, inspector de Tributs de l’Agència Tributària de Madrid.

“Los servicios de telecomunicaciones fijas y la tasa del 1,5” [PDF, 1.232 KB, 11 pàgines]

11.30 Pausa cafè

12.00  Taula rodona: La tributació local dels operadors de comunicacions electròniques: Especial referència a la telefonia mòbil. Les STS de 20 de maig i 8 de juny de 2016.

– Santiago Peiró Martínez de la Riba, inspector de Tributs de l’Agència Tributària de Madrid.

“Las sentencias del 20 de mayo y 8 de junio del TS en materia de telefonia móvil” [PDF, 953 KB, 11 pàgines]

– Juan José Zornoza Pérez, catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat Carlos III de Madrid.

– Fernando Frias Valle, secretari del Consell Tributari de l’Ajuntament de Barcelona

13:30 Conclusions i debat

14:00  Cloenda