Alfabetització Mediàtica

 • DATA

  24 Octubre, 2023 - 7 Març, 2024

  -

 • LLOC

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COL· LABORA

  • Direcció General d'Educació, Joventut, Esport i Cultura

  • Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura

 • COMPARTEIX

Destinataris

Podrà participar qualsevol entitat jurídica, independentment del seu lloc d’establiment, incloses les entitats jurídiques de tercers països no associats o d’organitzacions internacionals

Objectius

L’objectiu és promoure l’alfabetització mediàtica amb la finalitat que els ciutadans utilitzin i desenvolupin una comprensió crítica dels mitjans de comunicació, així com el suport en l’intercanvi de coneixements sobre polítiques i pràctiques d’alfabetització mediàtica.

El suport fomentarà la posada en comú de coneixements i els intercanvis sobre polítiques i pràctiques d’alfabetització mediàtica per a permetre el desenvolupament d’iniciatives i comunitats transfrontereres innovadores d’alfabetització mediàtica en tota Europa, en un panorama de mitjans digitals en continu canvi i tenint en compte el comportament actual dels usuaris entre grups de diferents edats.

Descripció de les activitats:

Està previst donar suport a projectes de col·laboració amb objectius clarament definits per a avançar/objectivar àrees/metes específiques dins del camp de l’alfabetització mediàtica, abordant almenys dues de les següents àrees d’activitats:

– Activitats que aprofitin, comparteixin i ampliïn les millors pràctiques de projectes innovadors d’alfabetització mediàtica que tinguin en compte un ecosistema mediàtic canviant, especialment creuant davanteres culturals, nacionals o lingüístiques i reforçant la col·laboració entre diferents regions d’Europa.

– Desenvolupament d’eines en línia innovadores i interactives per a oferir solucions als reptes actuals i futurs de l’entorn en línia, inclosa la desinformació.

– Elaboració de materials i eines que permetin als ciutadans desenvolupar un enfocament crític dels mitjans de comunicació i reconèixer la desinformació i reaccionar adequadament davant ella.

– Desenvolupar pràctiques d’alfabetització mediàtica adaptades al canviant entorn dels mitjans de comunicació, incloses les tècniques de manipulació i la producció mediàtica basada en la IA.

Despeses subvencionables:

-> Creació i/o distribució de material multilingüe i/o multicultural, inclosos continguts interactius per a millorar les capacitats digitals dels ciutadans i la seva comprensió del panorama dels mitjans de comunicació i la seva resistència enfront de la desinformació.

-> Desenvolupament de materials per a ciutadans i formadors dirigits a tots o a qualsevol grup d’edat i de la societat.

-> Desenvolupament de solucions innovadores d’alfabetització mediàtica adaptades al futur panorama dels mitjans de comunicació (el projecte pot incloure prototips, però no centrar-se exclusivament en el desenvolupament informàtic).

-> Activitats de formació per a ciutadans i educadors, inclòs l’intercanvi de bones pràctiques més enllà de les fronteres lingüístiques, estatals i culturals.

-> Organització d’actes públics i/o tallers per a sensibilitzar i compartir bones pràctiques.

-> Activitats dirigides per la comunitat per a adaptar i fer accessibles les eines i materials esmentats

Període d’execució

Normalment, els projectes no han de superar els 24 mesos.

Pressupost previst

L’import màxim de la subvenció és de 500.000 euros per projecte.

Percentatge de cofinançament: 70%

Necessitat de socis

Tenint en quanta la complexitat d’aquesta mena de projectes és necessari la composició de socis.

Les propostes hauran de ser presentades per un consorci d’almenys 3 sol·licitants (beneficiaris; no entitats afiliades), que compleixi les següents condicions:
– un mínim de 3 entitats independents de 3 països admissibles diferents
– els consorcis poden incloure organitzacions amb o sense ànim de lucre (privades o públiques), autoritats públiques (nacionals, regionals, locals), organitzacions internacionals, universitats i institucions educatives, organitzacions de mitjans de comunicació, institucions de recerca i tecnologia, i proveïdors de tecnologia.

ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA
 • DATA

  24 Octubre, 2023 - 7 Març, 2024

  -

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COL· LABORA

  • Direcció General d'Educació, Joventut, Esport i Cultura

  • Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura

 • COMPARTEIX

Altres activitats

VEURE MÉS