ASSEMBLEA GENERAL DE LOCALRET 2019 10 d'octubre de 2019

 

 

 

10 d’octubre de 2019
16:30 h.
Espai Francesca Bonnemaison, de la Diputació de Barcelona
(c. Sant Pere Més Baix, 7. Barcelona).

 

 

 

 

 


PROGRAMA

16.15 h. Acreditacions

16.30 h. Acte d’inauguració de l’Assemblea General

Il·lm. Sr. Xavier Fonollosa, president del Consorci Localret
Il·lm. Sr. Eduard Rivas, president de la Comissió Gestora de l’FMC i alcalde d’Esparreguera
Il·lm. Sr. Lluis Soler, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i alcalde de Deltebre

16.45 h. Ponència inaugural a càrrec del Sr. Alfons Cornella:“Tecnologia (i ciència) per fer millors els municipis”.

17.30 h. Inici de la sessió

Presentació, debat i, si s’escau, votació dels diferents punts de l’ordre del dia de la sessió.

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Presentació de l’informe de gestió.
3. Aprovació del compte general de l’exercici 2018.
4. Elecció dels nous òrgans de govern del Consorci.
5. Aprovació del pressupost del Consorci per a l’exercici 2020 i documentació complementària.
6. Qüestions sobrevingudes.
7. Precs i preguntes.

19.00 h. Cloenda, a càrrec de l’Hble. Sr. Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya


Formulari d’inscripció >

Delegació de vot

En cas que no es pugui assistir, el vot es pot delegar a qualsevol dels/de les regidors/es del mateix consistori o bé delegar-lo al representant de qualsevol altre ens local que pertanyi al mateix tram i demarcació.

Us adjuntem els respectius models de delegació de vot.

Models de delegació de vot:

Davant qualsevol dubte o qüestió podeu contactar amb Localret:

Telèfon: 93 486 14 30 // Correu electrònic: [email protected]


COM ARRIBAR