Assemblea General 2021 del Consorci Localret 23 de novembre de 2021 - Sessió no presencial (LocalretMeet-Zoom. La sessió també es podrà seguir a l’Auditori del Museu d'Història de Catalunya)

Assemblea General 2021

Benvolgut/benvolguda alcalde/alcaldessa,

Em plau convocar-vos a l’Assemblea General del Consorci Localret que tindrà lloc el proper dia 23 de novembre, a les 16.30 hores. La sessió serà no presencial i se celebrará per videoconferència mitjançant la plataforma LocalretMeet . Això no obstant,  també es podrà seguir presencialment, amb límit d’aforament, a l’Auditori del Museu d’Història de Catalunya (Plaça de Pau Vila, 3, 08039 Barcelona).

 Us adjuntem l’ordre del dia de la sessió, en la que es presentarà la proposta de nou servei d’acompanyament als ajuntaments basat en el metamodel de municipi digital,  i que comptarà amb la presència, en l’acte de cloenda, del Vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, l’Honorable Senyor Jordi Puigneró.

El programa, la informació general i la documentació associada als diferents punts de l’ordre del dia es pot consultar a la pàgina web de l’Assemblea General. Així mateix, posem a la vostra disposició els expedients administratius a la seu del Consorci. La documentació no es lliurarà en format paper atès que es podrà consultar o descarregar des de la web de Localret.

D’acord amb els Estatuts del Consorci, l’Assemblea és el màxim òrgan de representació de l’entitat i en formeu part tots els ens locals adherits a Localret. Els representants dels ens locals als òrgans de govern del Consorci han de ser, necessàriament, membres electes de les respectives corporacions. En el cas dels ajuntaments que no hagin comunicat a Localret el seu representant, es considerarà que aquest és el seu alcalde  o alcaldessa.

En cas que la representació municipal a l’Assemblea l’assumeixi un regidor de la mateixa corporació, cal aportar la delegació expressa de l’alcalde. Quan es vulgui delegar la representació municipal en un altre ajuntament, aquest ha de pertànyer a la mateixa demarcació territorial i tram de població. Posem a la vostra disposició els  models de delegació esmentats.

En la confiança que podrem comptar amb la vostra assistència i participació, us demanem que formalitzeu la vostra inscripció, abans del dia 22 de novembre, tot indicant l’opció escollida.

Rebeu una salutació ben cordial.

Programa

16:00 h.  Acreditació

16:30 h.  Acte d’inauguració de l’Assemblea General

 • Jaume Oliveras, President del Consorci Localret
 • Representant de la Federació de Municipis de Catalunya ( FMC)
 • Lluís Soler, President de l’Associació Catalana de Municipis (ACM)

16.45 h.  Inici de la sessió

Presentació, debat i, si s’escau, votació dels diferents punts de l’ordre del dia de la sessió.

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Presentació de l’Informe de Gestió
 3. Presentació de la proposta de servei d’acompanyament als ajuntaments basat en el metamodel de municipi digital
 4. Nomenament de representants en els òrgans de govern
 5. Aprovació del Compte General de l‘exercici  2020
 6. Aprovació del Pressupost per a l’exercici 2022 i documentació complementària.
 7. Modificació del domicili social del Consorci.
 8. Ratificació i convalidació dels acords adoptats pel Consell d’Administració i per la Presidència, des de la darrera sessió de l’Assemblea General
 9. Qüestions sobrevingudes
 10. Precs i preguntes

Podeu trobar les propostes d’acord de l’ordre del dia i la documentació associada en el següent enllaç

18:15 h.  Cloenda

 • Jaume Oliveras, President del Consorci Localret
 • Jordi Puigneró, Vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori

Documentació

Formulari de registre

Formulari enllaç

Lloc i data

Data: 23 de novembre de 2021

Hora: 16:30 h

Lloc: Auditori del Museu d’Història de Catalunya Plaça de Pau Vila, 3, 08039 Barcelona