Carta de serveis

Servei Localretmeet de videoconferència per a la celebració de reunions d’òrgans col·legiats

Facilitació de solucions privades als ens locals

compra-agregada-scaledBLANCO

Assessorament tècnic i jurídic per a la transformació digital dels municipis

 • En el desplegament d’infraestructures, xarxes, i serveis de comunicacions electròniques (fibra òptica, mòbil, 5G, Wi-Fi, i d’altres) tant municipals, com d’operadors privats.
 • Estudis d’ordenament de les infraestructures de radiocomunicació.
 • En l’elaboració d’informes tècnics i jurídics sobre els plans de desplegament dels operadors de comunicacions electròniques als municipis.
 • En els procediments de contractació de serveis de telecomunicacions.
 • En infraestructures informàtiques i microinformàtiques (ciberseguretat, millora CPDs xarxes internes corporatives, solucions Cloud, plans de telecomunicacions corporatives…)
 • En la redacció de plecs.
 • Consultes relacionades amb la societat de la informació.
assessorament-tecnic-i-juridic-scaledBLANCO

Representació i defensa dels interessos del món local

 • davant d’altres administracions i institucions i empreses.
 • en consultes públiques,tràmits d’informació pública i iniciatives diverses (al·legacions, esmenes…)
 • en projectes estratègics.
mon-local-scaleAZUL-BLANCOd

Estudis per fer arribar la banda ampla al territori

 • Estudi per a la millora dels serveis de telecomunicacions al municipi.
 • Estudi d’estratègia municipal de desplegament d’infraestructures.
 • Estudi per a la connectivitat de les empreses dels polígons industrials.
 • Estudi per a l’anàlisi de les cobertures reals de telefonia mòbil.
estudis-banda-ampla-scaledBLANCO

Projectes d’infraestructures soterrades de telecomunicacions en actuacions urbanístiques de nova creació

 • tant residencials, com en polígons industrials:

  • Redacció del projecte executiu.
  • Supervisió i control de les obres.
Proposta-xarxa-urb-global-Dip-LocalretBLANCO (1)

Assessorament en contractació electrònica

 • Implementació comuna de la contractació electrònica com a eina útil i efectiva per a les administracions locals.
contractacio_electronica blanco1024x683

Elaboració de guies, models i ordenances tipus (administració electrònica, blockchain, contractació electrònica…)

Tallers i jornades, gestió de comunitats i participació en grups d’interès

Atenció a incidències relatives als serveis de telecomunicacions

Impuls de la participació ciutadana i el govern obert amb la plataforma Decidim