Guia redactada per la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (Feceminte) amb el suport del Consorci Localret. L’objectiu de la guia, adreçada a operadors, instal·ladors de telecomunicacions i administracions locals, és fer compatible la prestació de serveis de connectivitat de qualitat arreu del territori amb el respecte i la integració a l’entorn urbà de les infraestructures de telecomunicacions. Per això, conté recomanacions i bones pràctiques per minimitzar l’impacte que el desplegament de les xarxes de fibra òptica per façanes produeix sobre el paisatge urbà.

Guia de bones pràctiques pel desplegament urbà

El 13 de juliol de 2021 es va presentar conjuntament amb la Generalitat.