Introdució

Congrés de Govern Digital 2019: “Connectant experiències revolucionàries”

Congrés de Govern Digital 2019: “Connectant experiències revolucionàries”

El president del Consorci Localret ha participat en la inauguració del Congrés de Govern Digital 2019, que s’ha celebrat a Barcelona, els dies 17 i 18 de setembre, acompanyant al conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, i a la directora gerent del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), Marga Bonmatí.

Amb més de 1400 assistents, gairebé 200 ponents i 87 sessions de treball, el Congrés de Govern Digital 2019, organitzat pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, a través del Consorci AOC, i el Consorci local Localret, ha estat tot un èxit.

El Congrés ha esdevingut un espai per a l’intercanvi de coneixement i, sobretot, un lloc per compartir i posar la mirada sobre els nous reptes que, com a administracions públiques al servei de la ciutadania, estem afrontant i haurem d’afrontar.

En l’edició d’enguany, el Congrés ha posat en valor el lideratge públic davant els nous escenaris que les administracions ja estem encarant i ha subratllat la importància de la col·laboració interadministrativa. Concretament, els grans eixos temàtics sobre els quals ha girat el Congrés han estat: la governança digital, el canvi cultural, la confiança digital, les infraestructures, la identitat digital, les tecnologies avançades i els serveis públics proactius.

El president de Localret, Xavier Fonollosa, en la seva intervenció ha destacat el paper clau de Localret des de la seva creació, treballant per a què la transformació digital sigui possible als ajuntaments de Catalunya, i parant especial atenció a la seva base: el desplegament de les infraestructures i les xarxes de comunicacions electròniques en el territori.

Així mateix, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha destacat que el Congrés demostra que “les administracions i el sector públic català són motors d’innovació digital”.

Per la seva banda, en la seva intervenció a la taula rodona sobre infraestructures, el vicepresident de Localret, Andreu Francisco, ha destacat la importància de la planificació i la necessitat que el nostre país i els nostres municipis disposin d’una estratègia comuna i que les infraestructures arribin a tots els municipis.

Més informació: https://governdigital.cat/