Contacte Formulari i dades de contacte

Formulari de contacte

Feu servir el següent formulari per fer-nos arribar les vostres consultes o comentaris.

  Als efectes previstos a l'article 5 de la Llei orgïànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades consignades en aquest document s'incorporaran al fitxer 'Comunicació' responsabilitat del Consorci Localret, degudament inscrit al Registre de Protecció de Dades de Catalunya amb la finalitat de respondre les seves consultes i atendre les seves peticions per via telemàtica, així com remetre-li qualsevol altre informació relacionada amb el món TIC que el Consorci Localret pugui considerar del seu interès. Amb l'emplenament del present formulari, vostè presta el consentiment a l'inclusió de les seves dades a l'anterior fitxer amb la finalitat dalt expressada. Respecte a aquestes dades, pot exercir els drets d'acció, rectificació i cancel.lació, en els termes previstos a l'esmentada llei enviant un correu a: Consorci Localret, C/ Isabel II, 10, entresòl 2a, 080003 (Barcelona) o a l'adreça electrònica: [email protected]

  Dades de contacte

  Consorci Localret

  Passeig d’Isabel II, 10 Entresòl 2a
  08003 Barcelona

  +34 934 861 430

  Localret, es troba entre Via Laietana i Pla de Palau, davant de la Casa Llotja de Mar. prop de la parada Barceloneta de la línia 4 de metro. (Línia groga)