Introdució

Convocatòries de personal

Convocatòries de personal

Convocatòries de personal

  • Tècnic/a de Coneixement i Tecnologia (Agent de Territori).
    Categoria professional: Grup A, subgrup A2.
  • Tècnic/a de Comunicació.
    Categoria professional: Grup A, subgrup A2.
  • Tècnic/a de Coneixement i Tecnologia (Tècnic/a d’Informàtica).
    Categoria professional: Grup A, subgrup A2.

Termini per presentar sol·licituds:  10 de novembre de 2021

Més informació a la Seu Electrònica del Consorci Localret enllaç

Resultats de les convocatòries de personal 

Enllaç a la Seu Electrònica del Consorci Localret