Introdució

Accés a infraestructures físiques municipals

Accés a infraestructures físiques municipals

Novetat:

Comunicació de la CNMC 1/2021, de 20 de desembre, sobre la resolució de conflictes en matèria d’accés a infraestructures físiques susceptibles d’allotjar xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat (PDF 491 KB)

Model de conveni de col·laboració per a l’accés a infraestructures municipals susceptibles d’allotjar xarxes públiques de comunicacions electròniques d’alta velocitat (PDF 240KB)

Normativa:

  • Directiva 2014/61/UE del Parlament europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu a mesures per reduir el cost del desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat. (https://www.boe.es/doue/2014/155/L00001-00014.pdf)
  • Reial Decret 330/2016, de 9 de setembre, relatiu a mesures per reduir el cost del desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat (BOE-A-2016-8429-C.pdf).

Resolucions, informes i acords de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)