Introdució

5G: serveis, desplegament i normativa

5G: serveis, desplegament i normativa

Map Unavailable

Data/Hora
25/04/2022 - 27/04/2022
16:00 - 18:30


TelecosCat
Curs 5G: serveis, desplegament i normativa

Formació en línia centrada en l’accés a la informació bàsica necessària per entendre la 5G, juntament amb una sèrie de recomanacions que donin eines per portar a terme el desplegament d’aquesta tecnologia a fi i efecte d’aprofitar les oportunitats que la 5G oferirà als municipis.

Adreçat preferentment a responsables municipals i altres professionals en general que vulguin adquirir una comprensió general de les xarxes 5G i els conceptes bàsics del seu desplegament als municipis.

Programa, informació i inscripcions: ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ (telecos.cat)