Introdució

Curs en línia de l’FMC sobre administració electrònica i gestió de documents electrònics

Curs en línia de l’FMC sobre administració electrònica i gestió de documents electrònics

Map Unavailable

Data/Hora
25/11/2018
Tot el dia


En aquest curs on-line, que es desenvoluparà del 25 de setembre al 12 de novembre, farem una introducció de la facturació electrònica des del punt de vista normatiu i amb un enfocament pràctic, per tal que sigui una eina de consulta i suport a l’empleat públic en el seu quotidià quefer amb aquest sistema de pagament; i també s’abordaran les noves realitats de la fe pública electrònica i la nova e-relació del ciutadà amb l’Administració regulada en la Llei 39/2015