Introdució

Ètica i Intel·ligència Artificial: impacte en el sector turístic

Ètica i Intel·ligència Artificial: impacte en el sector turístic

Map Unavailable

Data/Hora
19/04/2021
10:00 - 11:30


Ètica i Intel·ligència Artificial: impacte en el sector turístic. ACCIÓ – Agència per la competitivitat de l’empresa (gencat.cat)

La Intel·ligència Artificial cada cop està més present en la nostra societat i també en el sector turístic, on s’utilitzen algoritmes pel càlcul de preus, recomanacions de viatges, reconeixement facial, etc.

Però d’acord amb quins criteris ètics es programen aquests algoritmes? És important que el machine learning es nodreixi de principis universals de respecte, llibertat i igualtat.

Aquesta sessió s’emmarca dins del pla de dinamització del clúster TIC Turisme que sorgeix amb l’objectiu d’agrupar empreses amb models de negoci híbrids entre tecnologia i turisme, dirigides a altres empreses o al consumidor final, juntament amb agents de l’ecosistema tecnològic i de coneixement, com universitats i centres tecnològics.