Introdució

Introducció a la Intel·ligència Artificial per a tots els públics

Introducció a la Intel·ligència Artificial per a tots els públics

Map Unavailable

Data/Hora
27/05/2021
12:30 - 13:30


Introducció a la Intel·ligència Artificial per a tots els públics. ACCIÓ – Agència per la competitivitat de l’empresa (gencat.cat)

Sens dubte la intel·ligència artificial és una de les tecnologies que més impacte pot generar tant en la vida quotidiana dels ciutadans com en el teixit econòmic i empresarial. S’ha convertit en un concepte habitual en sessions i reunions de treball, encara que no s’entengui en què consisteix.

En aquesta sessió revisarem els conceptes generals de la Intel·ligència Artificial i veurem alguns exemples. No és necessari tenir coneixements previs.