Jornada de presentació de la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals

27/02/2020 @ 10:00 – 14:00 – L’objectiu de la guia és delimitar i concretar tots aquells aspectes relacionats amb la tramitació electrònica dels procediments de contractació, per fer-la efectiva i consistent, concretant també un model de contractació electrònica dels ens locals. La guia inclou propostes concretes de clàusules per incloure en els plecs i/o recomanacions d’actuació dirigides als òrgans de contractació. […]