Introdució

MÀSTER SEMIPRESENCIAL EN GOVERN LOCAL VIII EDICIÓ, TARRAGONA

MÀSTER SEMIPRESENCIAL EN GOVERN LOCAL VIII EDICIÓ, TARRAGONA

Map Unavailable

Data/Hora
01/04/2021
09:30 - 14:30


MÀSTER SEMIPRESENCIAL EN GOVERN LOCAL VIII EDICIÓ, TARRAGONA | ACM

 

01 abril de 2021 a 22 desembre de 2021
Aquest Màster es presenta com una excel·lent oportunitat per passar revista a les competències que exerceixen els ajuntaments (competències pròpies, serveis mínims, competències delegades), a les relacions interadministratives amb els altres ens locals, a les hisendes municipals i la determinació dels costos dels serveis … i a totes aquelles qüestions d’actualitat que són d’interès per a una bona gestió de les polítiques públiques municipals.