Introdució

MOOC “Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri”

31/05/2021 - 21/06/2021 @ 00:00 -

Les normatives sobre transparència i accés a la informació i sobre protecció de dades generen, en la seva aplicació, situacions que cal abordar sobre la base de dues dimensions: la interacció i l’equilibri.
Amb la finalitat de proporcionar als empleats públics elements que els siguin útils per comprendre aquestes dues dimensions i alhora gestionar el servei públic l’Escola ha desenvolupat aquest curs en línia obert i massiu (en anglès, MOOC, massive open online course).

MOOC “Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri”

Map Unavailable

Data/Hora
31/05/2021 - 21/06/2021
00:00


El 2018 l’EAPC va oferir les dues primeres edicions d’aquest curs i el 2019 dues més. La bona acollida entre el personal de les administracions públiques catalanes i els resultats satisfactoris fan que l’Escola ofereixi el 2020 aquesta nova edició del curs, amb la finalitat que més persones hi puguin participar.

MOOC “Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri”. Escola d’Administració Pública de Catalunya (gencat.cat)

Els objectius són:

  • Conèixer el marc normatiu bàsic i els conceptes clau relacionats amb la transparència, el dret a l’accés i la protecció de dades.
  • Conèixer els deures de les administracions públiques en relació amb la transparència i la protecció de dades.
  • Saber resoldre els casos en què la transparència i la protecció de dades entren en conflicte, per mitjà dels principis generals en l’aplicació dels límit.
  • Conèixer el sistema de garanties de la transparència i el dret a l’accés a l’Administració pública, mitjançant el sistema de recursos i reclamacions i del règim sancionador.