Introdució

Presentació: Procés de definició de l’agenda digital dels municipis de Catalunya

Presentació: Procés de definició de l’agenda digital dels municipis de Catalunya

Map Unavailable

Data/Hora
10/05/2022
09:30 - 10:30


En el marc de l’actualització del Pacte Nacional per a la Societat Digital s’ha nomenat a Localret com a responsable del nou eix anomenat de Ciutats. En aquest context, des de Localret volem fer una reflexió comuna i compartida amb els municipis sobre com han d’avançar els nostres pobles i ciutats en l’àmbit digital els propers anys.

-Ser un instrument facilitador per a la concreció d’estratègies, plans i projectes de transformació digital. Contextualitzar i oferir un conjunt de propostes conceptuals, substantives i operatives expressades per mitjà d’eixos estratègics, d’objectius i d’accions concretes a executar, que aspira a esdevenir un instrument promotor i facilitador per a la concreció d’estratègies, plans i projectes de transformació digital, per a la formulació d’alternatives i per a la presa de decisions en els diferents marcs organitzatius o estructurals de les administracions catalanes.

-Servir d’agenda digital tipus. Proporcionar a les administracions catalanes una visió holística dels elements que intervenen en la transformació digital de les ciutats dotant-les, per tant, d’un enfocament complert i integrador dels factors, de les peces que han d’explorar, per avançar en la transformació digital dels seus municipis.

-Posar en comú les necessitats i interessos dels ajuntaments per al desplegament digital global dels municipis del país, tenint en compte que a Localret es troben associats més del 90% dels municipis catalans.

Sessió exclusiva per a ajuntaments i en format telemàtic.

Més informació i formulari d’inscripció.