Introdució

Taller Localret: “DevOps & Docker”

Taller Localret: “DevOps & Docker”

Mapa no disponible

Data/Hora
18/06/2019
10:00 - 14:00

Localització
Consorci Localret


Els serveis informàtics estan en continua evolució, i en poc més de 5 anys, Docker i Kubernetes s’han convertit en els estàndards d’execució al Cloud i cada cop més les infraestructures privades, gràcies a la seva interrelació amb DevOps i els nous paradigmes de desenvolupament de software (Microserveis!), van prenent protagonisme.

En aquest taller explicarem com el fet d’emprar contenidors ens permet disposar d’entorns amb alta disponibilitat automàtica sense esforç addicional, desplegar entorns idèntics amb un mínim esforç, incrementar la densitat de software tot reduint la necessitat de servidors i fins i tot reduir els actuals entorns de màquines amb l’estalvi en llicències que comporta, incloses llicències de Windows Server per a aplicacions ASP/.NET.

Podrem veure com les tecnologies d’autoconfiguració i descobriment de serveis ens ajuden a simplificar i automatitzar la gestió d’infraestructures, així com accelerar els cicles de desenvolupament de software mitjançant CD/CI, i models de desplegament en producció sense interrupció de servei, com Blue-Green i Rolling Upgrades o bé Canary Releases per a proves de funcionalitat.

Mostrarem Helm en ús, l’eina desenvolupada per Microsoft i Google per a simplificar la instal·lació i manteniment d’aplicacions a Kubernetes, amb la qual podem desplegar centenars d’aplicacions llestes per a ser emprades en producció.

El taller serà a càrrec d’en Kenneth Peiruza, consultor en arquitectura de sistemes i seguretat.

Documentació de la sessió:

Presentació Docker & Kubernetes_Kenneth Peiruza

Presentació Ajuntament de Rubí_Juan Francisco Fernández