Google Fonts

400: Too many fonts requested for Internet Explorer

Please request fewer web fonts for Internet Explorer or only the fonts which are used on this page. Older versions of Internet Explorer block and download ALL requested web fonts, whether they are used or not.

Requested (9) web fonts: Family{name=Cuprum, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Handlee, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Indie Flower, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Lato, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400),Family{name=Nunito, foundry=Google, namespace=api, version=v16} (style: normal, weight: 400),Family{name=Oswald, foundry=Google, namespace=api, version=v35} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Pacifico, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400),Family{name=Roboto, foundry=Google, namespace=api, version=v20} (style: normal, weight: 400),Family{name=Roboto Slab, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0})

For reference, see the Google Fonts API documentation.

Introdució

Taller- Webinar: Traçabilitat de persones en espais públics

24/11/2020 @ 09:00 - 10:30 -

Donant continuïtat als tallers de LOCALRET, us proposem aquest nou taller en format webinar “Traçabilitat de persones en espais públics”.

Taller- Webinar: Traçabilitat de persones en espais públics

Map Unavailable

Data/Hora
24/11/2020
09:00 - 10:30


Els protocols per aplicar a la utilització d’espais públics ens demanen garantir la traçabilitat de persones en cas de positiu de COVID-19. Per aquest motiu, us volem presentar una aplicació que dona resposta a aquesta necessitat.

Una iniciativa per assegurar la màxima celeritat en la localització de les persones en un espai públic, ja sigui instal·lacions esportives, restaurants, escoles, teatres, concerts, biblioteques…

És una solució innovadora que sense necessitat de descarregar cap app ajuda a la recollida de dades.

La seva tecnologia fa un sistema ràpid i segur que compleix amb la legalitat actual de protecció de dades.

Amb el compliment dels protocols obtenim gran quantitat d’informació que pot ser d’interès pel municipi a nivell d’estadística d´ús de cada espai.

Un servei a disponibilitat dels municipis per ajudar a la seva ciutadania en temps de pandèmia.

El taller estarà dedicat a presentar la solució que ha adoptat l’ajuntament de Palau-Solità i Plegamans per obtenir la traçabilitat de les persones que assisteixen a esdeveniments i espais públics.

Taller- Webinar: Traçabilitat de persones en espais públics