Curs ‘L’ús de la intel·ligència artificial a la contractació pública’

Aquesta formació està especialment adreçada als responsables de contractació i personal tècnic de l’ajuntament que intervé en la tramitació o seguiment dels expedients de contractació.

A continuació, us detallem els continguts i la informació del curs:

 

Objectius

Conèixer les principals eines d’IA per dur a terme la contractació pública.

Aprofundir en l’ús del ChatGPT.

Exercicis pràctics d’ús del ChatGPT per realitzar la contractació pública: definició de les necessitats, redacció dels plecs, valoració de les ofertes, etc.

 

Continguts

Introducció a la Intel·ligència Artificial en la Contractació Pública (45 minuts)

Objectiu:

Entendre el concepte d’IA i la seva rellevància en la contractació pública.

Continguts:

 • Marc Legal: Reglament Europeu d’IA.
 • Definició d’IA.
 • Visió general de la IA en el sector públic.
 • Beneficis i desafiaments d’ implementar IA en la contractació pública.
 • Cauteles i recomanacions per a l’ús de les IA a les Administracions.

 

Casos d’Ús de la IA en la Contractació Pública (45 minuts)

Objectiu:

Examinar exemples concrets i estudis de cas en què la IA ha estat utilitzada en la contractació pública.

Continguts:

 • Contractant sistemes d’IA.
 • Plecs Automatització de processos de licitació.
 • Anàlisi predictiva per identificar les millors ofertes.
 • Detecció de fraus i compliment normatiu mitjançant IA.
 • Estudis de casos nacionals i internacionals.
 • IA per a la formació.

 

Eines i Tecnologies d’IA Aplicades (1 hora)

Objectiu:

Conèixer les principals eines i tecnologies d’IA disponibles per a la contractació pública.

Continguts:

 • Plataformes d’IA per a la gestió de contractes.
 • Eines d’anàlisi de dades i processament de llenguatge natural.
 • Integració de sistemes d’IA amb eines existents.
 • Demostració pràctica d’algunes eines.

 

Taller Pràctic: Implementant IA en un Escenari de Contractació (1 hora)

Objectiu:

Aplicar de manera pràctica els coneixements adquirits en un escenari simulat d’ un expedient de contractació.

Continguts:

 • Desenvolupament d’un cas pràctic en grups.
 • Ús d’ una eina d’IA per analitzar un conjunt de dades de licitació.
 • Presentació de solucions i discussió.

 

Conclusions i Preguntes (30 minuts)

Objectiu:

Resoldre dubtes i consolidar l’aprenentatge.

Continguts:

 • Sessió de preguntes i respostes.
 • Resum dels principals aprenentatges.
 • Recursos addicionals per seguir aprenent.

 

Modalitat      

A distància

Destinataris

Responsables de contractació i personal tècnic d’ajuntament que intervé en la tramitació o seguiment dels expedients de contractació.

Dates i horari 

5 de juny  de 10:00 a 14:30 h (pausa de 30 minuts).

Hores lectives

4 hores

Places (limitades)

30 places

Certificat d’assistència

S’expedirà document acreditatiu d’haver completat la formació.

Sobre el docent

Juan Carlos García Melián

Exerceix com a advocat des de fa més de trenta anys assessorant al sector públic i privat en contractació pública i propietat intel·lectual. És autor de nombrosos articles i infografies en matèria jurídica i últimament en relació a l’ús de la IA en el sector públic, publicats tant a les xarxes socials com a revistes especialitzades, principalment a la Revista de Contractació Administrativa Pràctica, formant part del consell de redacció i sent responsable de la secció “La Contractació Pública en Imatges. Habitual de jornades, seminaris i congressos, és professor del Màster de Contractació Pública de Tesera Hospitalitat, docent en nombrosos cursos sobre compra pública i un dels promotors de la iniciativa MAEXCCO orientada al desenvolupament dels itineraris formatius del Marc Español de Competències Professionals per a la contractació pública.