Introdució

2021 Ordenança-tipus – Transparència i administració digital – (text definitiu)