Introdució

El programari lliure a les administracions locals

El programari lliure a les administracions locals

pl-adm-localLes eines que proporciona el Programari Lliure (PL) cada vegada són més utilitzades entre els ciutadans, les empreses i les administracions. L’extensió del seu ús i de les seves aplicacions estan reconegudes de manera explícita a la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, recollint com a dret dels ciutadans “escollir les aplicacions o sistemes per relacionar-se amb les Administracions Públiques sempre i quan utilitzin estàndards oberts”, aspecte el qual garanteix el Programari Lliure.

Les administracions locals, com la resta de les administracions públiques, han de ser un model a seguir en l’estricte compliment de la legalitat i, per tant, han d’adequar els seus sistemes de relació electrònica per adaptar-los a les necessitats i drets dels seus ciutadans.

L’interès dels municipis al voltant de l’ús i possibilitats del Programari Lliure va portar a Localret a col·laborar estretament amb el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya. Fruit d’aquest treball, fet amb molts ajuntaments i consells comarcals, hem cregut oportú reflectir en aquesta Guia una sèrie d’informacions, recomanacions i consells pràctics que poden ser d’utilitat tant als càrrecs electes com als tècnics al servei de les administracions locals.

El programari lliure a les administracions locals. PDF, 3.44MB, 114 pàgines