Introdució

Els governs locals davant el repte del Web 2.0

Els governs locals davant el repte del Web 2.0

governs-web-20El Web 2.0, també entès en moltes ocasions com a Web Social, és un terme que en molt poc temps ha fet fortuna. De fet, ja forma part del vocabulari de totes aquelles persones que, poc o molt, fan ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, és a dir, que en una societat tecnològicament avançada com la nostra, el concepte “Web 2.0” s’ha estès entre molts ciutadans.

Però, què és exactament el Web 2.0? Quin ús se’n fa? Com afecta a les relacions entre les administracions públiques i els ciutadans? És sinònim de Xarxa Social? … Com veurem tot seguit aquestes, i d’altres preguntes, no tindran sempre en les pàgines següents una única resposta o una explicació tancada perquè es tracta d’un fenomen encara viu i en constant procés de creixement i d’adaptació. En aquesta publicació ens aproximarem, tant com sigui possible, a oferir solucions als interrogants plantejats.

El Web 2.0 està significant la fi de qualsevol model de jerarquització d’Internet. El nou paper que té l’usuari deixa de ser testimonial o passiu i el converteix en protagonista, fent possible el naixement i consolidació de les anomenades xarxes socials, formades por milers o milions de ciutadans en un espai global, o per uns quants individus units per un interès comú.

Des de Localret hem considerat que fer una recopilació ordenada dels principals conceptes i termes que s’associen a la idea global de Web 2.0 podria ser de molta utilitat. Hem volgut centrar-nos de manera especial en tota aquella informació que pot ser rellevant per a totes aquelles persones que treballen o es relacionen diàriament amb les administracions locals. Tinguem ben present que el fenomen de la Web 2.0 ens porta també el fenomen dels “Ajuntaments 2.0”.

Els governs locals davant el repte del Web 2.0. PDF, 3.43MB, 62 pàgines