Introdució

Guia bàsica per portar a terme un projecte de Dades Obertes d’un Ajuntament (Open Data)

Guia bàsica per portar a terme un projecte de Dades Obertes d’un Ajuntament (Open Data)

Aquest document s’ha elaborat amb la voluntat de ser una guia de treball per a tot professional responsable de la gestió de les dades dins d’una organització municipal amb la clara vocació de ser un document d’utilitat, ajuda i orientació en el procés de catalogació de les dades que gestiona així com de les metadades associades, per tal de disposar d’una metodologia correcta tant a nivell d’interpretació com d’aplicació.

L’objectiu d’aquesta guia és proporcionar les indicacions necessàries per elaborar, gestionar i mantenir tota la informació relativa a les metadades dels conjunts de dades de forma coherent i d’acord amb la norma.

Guia bàsica per portar a terme un projecte de Dades Obertes d’un Ajuntament (Open Data) .PDF