Introdució

Guia sobre les tecnologies de llibre major distribuït, blockchain i les entitats locals