Introdució

La contractació dels serveis de telecomunicacions a l’administració local

La contractació dels serveis de telecomunicacions a l’administració local

contractacio-serveis-telcoLa liberalització del mercat de les telecomunicacions es va dur a terme ja fa més de 10 anys. L’aparició d’operadors alternatius a l’incumbent ha propiciat durant aquest període un cert nivell de competència, en referència a preus i serveis, de la qual s’han beneficiat els usuaris finals.

La utilització de forma intensiva dels serveis de telecomunicacions en tots els àmbits d’activitat, – econòmica, social, administrativa -, s’ha generalitzat de forma molt accentuada durant aquests darrers anys. Les administracions locals no han estat alienes a aquesta tendència i, de forma inexorable, la despesa associada als serveis de telecomunicacions s’ha vist incrementada de manera continuada durant aquest darrer període. Actualment, la despesa municipal en l’àmbit dels serveis de telecomunicacions a Catalunya se situa al voltant dels quaranta milions d’euros anuals.

Segons dades recollides per Localret mitjançant l’enquesta que anualment passa a tots els ajuntaments de Catalunya, a dia d’avui, aproximadament un 75% dels ajuntaments no ha dut a terme cap iniciativa per treure els serveis de telecomunicacions al mercat i intentar negociar algun tipus de benefici a partir de la lliure competència existent. Bé sigui mitjançant processos de licitació individuals impulsats per aquelles ciutats amb capacitat de negociació pel seu propi volum de despesa, bé sigui pels processos de compra agregada on es tramiten en un sol expedient les despeses en serveis de telecomunicacions d’un conjunt de municipis amb una certa contigüitat territorial, des de Localret estem impulsant de forma decidida aquestes iniciatives per tal d’ aconseguir un major lideratge municipal en la gestió de les despeses associades als serveis de telecomunicacions.

Així doncs, editem aquesta guia amb la clara intenció d’establir unes pautes comunes en la realització d’aquests processos i fomentar la participació de tots els municipis del nostre país en la consecució de nous beneficis en un mercat de les telecomunicacions liberalitzat.

La contractació dels serveis de telecomunicacions a l’administració local. PDF, 2.22MB, 56 pàgines