Introdució

Nova versió 2021, de la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals