Introdució

Protecció de dades per als ens locals

Protecció de dades per als ens locals

2005-proteccio-de-dades-per-als-ens-localsAquesta guia vol descriure els fonaments bàsics per al respecte al dret a la protecció de les dades personals i oferir unes pautes per facilitar el compliment de la normativa que en regula el tractament, que han de ser observades en qualsevol procés o situació que impliqui el tractament o difusió d’informació per part de les entitats locals. D’aquesta manera es pretén facilitar la tasca dels gestors públics en el compliment d’unes norems que persegueixen la garantia i la protecció dels drets i les llibertats de les persones, especialment la seva intimitat i el seu honor, en relació amb el tractament de les dades personals que els afecten.

Protecció de dades per als ens locals. PDF, 8.28MB, 24 pàgines