Introdució

Sistemes d’informació geogràfica i programari lliure a l’administració local

Sistemes d’informació geogràfica i programari lliure a l’administració local

sig-i-pl-administracio-localFa uns anys, poder guardar un mapa on s’hi representen molts llocs i àrees singulars requeria una potència de càlcul i d’emmagatzematge que quedava fora de les possi­bilitats econòmiques de moltes institucions i, no cal dir, de persones individuals. Però el progressiu abaratiment i augment de la capacitat dels ordinadors ha posat els SIG a l’abast de gairebé qualsevol administració.

Això ha portat a moltes administracions a entrar en aquest àmbit, sovint de la mà de la seva àrea urbanística, habitualment ja acostumada a treballar amb eines de disseny assistit per ordinador, però no sempre experta en eines SIG.

El PL comporta un estalvi de costos que no es limita a ser quantitatiu (les mateixes prestacions costen menys) sinó qualitatiu (costos similars permeten prestacions no as­sumibles amb programari no lliure). En el cas dels SIG, aquesta característica també es manifesta, permetent que administracions amb una capacitat adquisitiva reduïda es puguin plantejar projectes força ambiciosos.

Això, però, requereix uns coneixements dels que no tothom disposa. A la present guia, pre­tenem posar bona part d’aquests coneixements a l’abast de totes les administracions locals catalanes, així com informació detallada sobre les aplicacions que els poden ser d’utilitat.

També hem aprofitat per fer una anàlisi de la situació de l’ús dels SIG als ajuntaments, per fa­cilitar que els responsables municipals d’aquesta àrea puguin veure si n’estan fent un ús rao­nable i proporcionat a les seves possibilitats i puguin identificar les oportunitats de millora més interessants, aprofitant l’experiència acumulada pel conjunt de l’administració catalana.

Sistemes d’informació geogràfica i programari lliure a l’administració local. PDF, 4.19MB, 94 pàgines