Introdució

TICCities. Les tic al servei de la promoció econòmica local

TICCities. Les tic al servei de la promoció econòmica local

TICCities-Les-tic-al-servei-de-la-promocio-economica-localLocalret va iniciar al gener de 2008 el projecte TICCities, un procés de reflexió sobre l’aplicació de les TIC al servei de les polítiques públiques de competitivitat econòmica local als municipis catalans.

El projecte TICCities ha perseguit estimular, formar i connectar els professionals que tenien la possibilitat d’influir i transformar l’entorn de la promoció econòmica local a Catalunya, a partir de l’aplicació de les TIC i amb la finalitat de millorar la competitivitat econòmica local. És a dir, la utilització intensiva de les TIC per a competir.

Per tal d’assolir aquestes fites, TICCities es va dissenyar com un projecte d’excel·lència progressiu, dividit en dues fases:

Una primera fase de benchmarking i anàlisi per a conèixer les polítiques públiques de promoció econòmica i d’e-Govern que s’estan impulsant, que va concloure amb un «document de visions» que va servir com a documentació bàsica i com a punt de partida de la segona fase.

Aquesta fase va incloure un benchmarking de ciutats al món (focalitzat en la Unió Europea i els Estats Units) i una anàlisi de l’entorn, a través d’un conjunt d’entrevistes personals a regidors, tècnics i consultors de l’àmbit municipal català, i de la revisió de documents clau.

I una segona fase de debat que va preveure l’organització de diverses sessions de treball. La primera, celebrada el 15 d’abril de 2008, va ser un Update-cities, una conferència en què Alfons Cornella, president i fundador d’Infonomia, i Antonella Broglia, consultora independent, exvicepresidenta i exCEO de Saatchi&Saatchi Espanya, van explicar durant dues hores 10 «idees força», a tall d’experiències i tendències clau, observades en el camp de la promoció econòmica de les principals ciutats al món; es van celebrar, a més, quatre tallers amb electes i tècnics municipals amb l’objectiu de recórrer conjuntament un itinerari pràctic per arribar a la concreció de visions de futur de promoció econòmica de les nostres ciutats, tot aprofitant les TIC. Aquests tallers comptaven amb dues parts diferenciades: una primera part expositiva en la qual es desenvolupava el tema a càrrec d’un expert i un cas pràctic d’una administració, i una segona part dinamitzada. Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, amb el suport de les respectives diputacions, han estat també escenari d’aquest procés de debat i d’intercanvi de coneixements.

Precisament, són les conclusions de tot aquest procés les que han donat lloc a aquest document de recomanacions.

TICCities. Les tic al servei de la promoció econòmica local. PDF, 2.95MB, 77 pàgines