Consorci Localret

Nova ubicació – Jornada de presentació de la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals Universitat Pompeu Fabra - Auditori del Campus de la Ciutadella - Edifici Jaume I

Presentació de la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals

L’objectiu de la guia és delimitar i concretar tots aquells aspectes relacionats amb la tramitació electrònica dels procediments de contractació, per fer-la efectiva i consistent, concretant també un model de contractació electrònica dels ens locals. La guia inclou propostes concretes de clàusules per incloure en els plecs i/o recomanacions d’actuació dirigides als òrgans de contractació. Ha estat elaborada amb la col·laboració de més d’una vintena de tècniques i tècnics de diferents administracions catalanes

La jornada s’adreça principalment als/a les responsables i tècnics/tècniques de contractació, Secretaria i Intervenció.

Podeu descarregar-vos el programa i fer la vostra inscripció en el següent enllaç.

Campus de la Ciutadella - Edifici 20, Jaume I

Data/Hora
27/02/2020 – 10:00 – 14:00

Universitat Pompeu Fabra

Auditori del campus de la Ciutadella – Edifici Jaume I

Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

  • Metro: Línia 4 Ciutadella-Vila Olímpica
  • Tram: Línies T4 Wellington i Ciutadella-Vila Olímpica
  • Bus: H16, V21, 136
  • Com arribar-hi:  BarcelonaGuia | Google Maps