Introdució

Localret aprova el seu pla estratègic per al mandat

Localret aprova el seu pla estratègic per al mandat

El passat mes de juliol el Consell d’Administració de Localret va aprovar el nou Pla Estratègic per al Consorci que n’ha de guiar l’acció fins a final de mandat a la tardor del 2023, passades les properes eleccions municipals.

El document avalua l’organització utilitzant diferents metodologies per tal de visionar la situació prèvia tant a nivell intern organitzatiu com en relació amb l’entorn i els diferents agents tant públics com privats que interaccionen en l’àmbit digital i local.

El document però va més enllà. Renova els principis fundacionals del Consorci Localret. Actualitza la idea d’allò que va impulsar al món local a crear una eina pròpia per tal de donar suport als ajuntaments davant la irrupció de les TIC i la Societat de la Informació a meitats dels anys 90.

La missió actualitzada de Localret esdevé Acompanyar els ajuntaments en la transformació digital dels municipis.

Per a fer possible això la visió passa per convertir-nos en la regidoria o àrea, externa i centralitzada, per a la transformació digital i la innovació dels ajuntaments de Catalunya.

I tot això tenint com a base uns valors clars i inspiradors: la vocació de servei públic, la innovació, el lideratge, el compromís i l’equilibri territorial.

El document estableix quatre objectius estratègics per al mandat, i 17 línies d’acció que els desenvolupen. Els objectius estratègics són:

  1. L’acompanyament a la transformació digital dels municipis
  2. La introducció de la innovació digital en l’àmbit municipal
  3. L’extensió de la connectivitat d’alta capacitat a tot el territori
  4. Una nova governança del Consorci

Un document que ha estat elaborat durant sis mesos amb recursos propis, amb la participació de les persones treballadores de Localret, i amb tot un seguit de col·laboracions externes que li han aportat valor i contrast.

Comença doncs una nova etapa en la que el Consorci Localret aspira a aportar molt més valor públic als ajuntaments acompanyant-los d’una manera més propera i efectiva en la transformació digital dels pobles i ciutats del nostre país.

 

Foto de Negocis creada per pressfoto – www.freepik.es