Mesures anunciades per les operadores de telecomunicacions

En la situació actual d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19, els serveis de comunicacions electròniques tenen un paper molt rellevant, amb un important increment de demanda per l’adopció de mesures destinades a la protecció de les persones a través de la contenció del risc de contagi, principalment, a través de mecanismes de prestació de serveis en la modalitat de teletreball.  

Mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, el Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per afrontar l’impacte econòmic i social del COVID-19, al seu article 18 estableix l’obligació a les empreses proveïdores de serveis de comunicacions electròniques de mantenir la prestació dels seus serveis disponibles al públic contractats pels seus clients a data de l’inici de l’aplicació de l’estat d’alarma, de manera que no es podran suspendre o interrompre per motius diferents als d’integritat i seguretat de les xarxes i dels serveis de comunicacions electròniques. Per altra banda, a l’article 20 disposa la suspensió de totes les operacions de portabilitat de numeració fixa i mòbil que no estigui en curs, excepte en casos excepcionals de força major. 

Les operadores continuen atenent peticions de provisió de nous serveis i es comprometen a fer majors esforços per garantir la connectivitat, capacitats, supervisió de xarxes i agilitat de resposta davant d’incidents. 

En aquest sentit han desenvolupat mesures especials per oferir serveis d’entreteniment i ampliar els serveis de connectivitat associats a la telefonia mòbil mantenint com a prioritat principal evitar el col·lapse de les xarxes que han estat identificades com a infraestructures crítiques.  

A les contractacions agregades de serveis de telefonia mòbil del Consorci Localret que tenen com a proveïdor actual VODAFONEaquest ofereix un bo d’ampliació de dades de 50 Gb que té un cost de 15€ i una durada màxima de 2 mesos. 

En el cas de les contractacions on l’adjudicatari és Orange les tarifes ofertes per l’operador ja són amb dades il·limitades.  

Per empreses i particulars les operadores han anunciat mesures especials. A continuació recollim un llistat d’algunes d’elles que anirem actualitzant:

10 GB addicionals gratuïts de manera automàtica.

Pels clients de telefonia mòbil els han donat 5GB addicionals a totes les seves línies fins al maig (ampliables) sense cost, i activats automàticament.

A les empreses que tenen els seus servidors físicament a les seves oficines, els han ampliat la velocitat a 200Mb simètrics sense cap cost addicional, per facilitar el teletreball dels seus empleats.

D’altra banda, posen la seva xarxa a disposició de les administracions públiques de manera gratuïta, per si s’ha d’instal·lar algun tipus de connexió temporal (Hospitals de Campanya, o per qualsevol punt on necessitin connexió, per ajudar a serveis sanitaris, emergències…)

Han ampliat la capacitat de les seves troncals per tal de garantir el servei i que els usuaris puguin treballar o comunicar-se amb total fluïdesa. Per els seus clients de mòbils, han ampliat gratuïtament les dades en 5GB mensuals (març i abril).

Han ampliat 5GB (març i abril) tota la seva cartera mòbil instal·lada, activat automàticament.

S’exclouen les tarifes “Sólo Voz, Granel (TRVs), CTS i T.Comp”

Han activat de forma gratuïta 5GB de dades mòbils (abril i maig) per els seus clients (particulars, empreses i administracions públiques).

Han aplicat un bo de 5 GB a totes les línies mòbils de forma gratuïta durant els mesos de març i abril.

A més també ofereixen el servei bàsic de TV també de forma gratuïta durant el mes de març i estan estudiant ampliar-ho també a l’abril.

Han ampliat la capacitat de les seves troncals per tal de garantir el servei i que els usuaris puguin treballar o comunicar-se amb total fluïdesa. Per els seus clients de mòbils, han ampliat gratuïtament les dades en 5GB mensuals (març i abril).

Han ampliat la capacitat de les seves troncals per tal de garantir el servei i que els usuaris puguin treballar o comunicar-se amb total fluïdesa. Per els seus clients de mòbils, han ampliat gratuïtament les dades en 5GB mensuals (març i abril).

Han augmentat 5Gb a totes les línies mòbils gratuïtament (març abril) activat automàticament.

Des del 16 de març de 2020 han inclòs de manera automàtica a totes les línies mòbils 5GB (març i abril).

Han creat un producte perquè totes les empreses i administracions puguin promoure el teletreball (no té cost durant l’estat d’alarma). Es tracte d’un kit que inclou un router molt petit de 3 ports, transformador per telèfon i cablejat per connectar-ho tot. Permet a les persones que treballen en empreses que tenen telefonia amb Goufone, poder agafar el seu telèfon de la oficina i poder-lo connectar a casa seva independentment de la companyia que els doni el servei (per els usuaris funciona com si fossin a la oficina).

Resolen necessitats de veïns, que expressament els demanen els ajuntaments per la seva situació d’aïllament o risc en el confinament, instal·lant una connexió de fibra. A molts pobles petits amb ADSL, atenen urgències donant accés amb fibra sense cost fins que es pugui fer la portabilitat.

Pels seus clients de línies mòbils (particulars, empreses i administracions ) ofereixen un bo de dades de 5GB gratuït activat automàticament.

Mantenen reforçada l’atenció al client per donar suport als clients que fan ús de la connexió per fer teletreball, especialment per fer videoconferències o altres aplicacions en temps real.

Han obert els cabals per a tots els usuaris, deixant-los en la millor connexió possible per a garantir el teletreball i l’oci.

Addicionalment, han establert una congelació de quotes per a aquells clients que els hi demanin (empreses o particulars).

35 GB addicionals gratuïts que s’han de sol·licitar des de l’app o des de l’àrea de clients. 

Han ampliat les troncals de fibra i sortida a Internet per tots els particulars, empreses i administracions públiques.

Estan creant molts servidors virtuals perquè les empreses migrin el servidor al seu CLOUD.

Han ampliat la capacitat de les seves troncals per tal de garantir el servei i que els usuaris puguin treballar o comunicar-se amb total fluïdesa. Per els seus clients de mòbils, han ampliat gratuïtament les dades en 5GB mensuals (març i abril).

Han ampliat la capacitat de les seves troncals per tal de garantir el servei i que els usuaris puguin treballar o comunicar-se amb total fluïdesa. Per els seus clients de mòbils, han ampliat gratuïtament les dades en 5GB mensuals (març i abril).

10 GB addicionals gratuïts de manera automàtica i es poden consumir fins el 30 d’abril.

Han augmentat 5Gb mensuals activats per defecte (abril i maig) a totes les línies mòbils que tenen com OMV.

Estan configurant VPN sense cost, a clients que ho demanen que volen treballar des de casa.

30 GB addicionals gratuïts cada mes, durant dos mesos, pels clients Fusión i clients mòbil, cal sol·licitar-ho a l’apartat clients. 

30 GB addicionals gratuïts al mes, durant dos mesos. Es repartiran en sis bons de 5 GB i s’han de sol·licitar a través de la app mòbil. 

30 GB addicionals gratuïtspels clients Love y Go de Orange durant un mes, cal sol·licitar-ho a través de la app. 

50 GB addicionals gratuïtspels clients de Love Negocio y Go Negocio durant un mes, cal sol·licitar a través de la app ‘Mi Orange’. Love Negocio 1 y 1+, també augmenta  automàticament a 10 GB i 24 GB. 

5 GB addicionals gratuïts de manera automàtica.

10 GB addicionals gratuïts de manera automàtica.

10 GB addicionals gratuïts vàlids per 30 dies, cal sol·licitar-ho des de la app, el àrea personal o trucant a atenció al client abans del 30 d’abril.

30 GB addicionals gratuïts al mes, durant dos mesos, per als clientes de la tarifa convergent i de les tarifes mòbils de contracte, cal sol·licitar el bo a través de la app mòbil o panel d’usuari de la web. 

Dades il·limitades gratuïtes per a clients professionals (autònoms) i PIMES. 

Han ampliat la capacitat de les seves troncals per tal de garantir el servei i que els usuaris puguin treballar o comunicar-se amb total fluïdesa. Per els seus clients de mòbils, han ampliat gratuïtament les dades en 5GB mensuals (març i abril).

Han augmentat l’ample de banda sense cap cost a institucions i entitats del sector sanitari i a les administracions locals sempre que ha estat necessari perquè els seus clients puguin mantenir la seva activitat amb total normalitat després d’implementar el teletreball.

Han ofert 5 Gb addicionals a tots els clients de telefonia mòbil per poder gaudir durant el mes de març (activat de forma automàtica).

Han posat a disposició de les empreses l’activació de sistemes de VPN (Xarxa Privada Virtual) per facilitar que els treballadors puguin connectar-se des de casa seva a la xarxa de la companyia de forma segura. Aquest és un servei que ofereixen sempre, però amb la diferència que el cost de manteniment dels mesos de març i abril anirà a càrrec de XTA.

Els seus clients no hauran d’abonar el cost de les trucades que realitzin al 061, seguint la petició de la secretaria general del departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, donant resposta a la demanda d’alguns ajuntaments del Gran Penedès, han prioritzat l’estesa de fibra òptica en zones més aïllades on encara no ha arribat aquesta tecnologia.

Així mateix, per facilitar que tots els alumnes tinguin accés a internet, proposen als consistoris una solució a través d’un router 4G que admet diferents connexions simultànies amb 60 Gb de dades al mes. Es tracta d’una proposta ràpida que no requereix instal·lació prèvia i molt favorable per aquelles famílies amb més d’un fill en edat escolar. Seria una solució per a àrees amb cobertura d’Orange.

A nivell intern, han ampliat el cabal de la seva infraestructura per suportar l’increment de trànsit (40%) que s’està vivint aquests dies, mantenint la qualitat del servei que ofereixen.