Metamodel

El metamodel de municipi digital és el conjunt d’elements que donen resposta, mitjançat solucions digitals, als reptes i necessitats de qualsevol municipi.

Durant l’any 2021 es va treballar per tal d’identificar tots aquests reptes i necessitats, i dissenyar el metamodel. Es va fer amb el suport de la universitat La Salle Barcelona i d’un equip d’experts del món local en digitalització.

S’han identificat més de 320 elements, que hem organitzat en una estructura de quatre nivells.

Aquesta és l’estructura nuclear del metamodel.

El metamodel ens serveix per poder construir models aplicables a cada municipi basats en el nivell de maduresa digital i el nombre d’habitants, i és la base per al desenvolupament del nou servei del Consorci Localret.

 

Nivell 3 del metamodel

  • Municipi

  • Ajuntament

  • Elements Transversals

  • Viure

  • Persones

  • Economia

Inventari de solucions públiques

Una part de les peces d’aquest puzle que és el metamodel de municipi digital, les ofereixen als ajuntaments les quatre diputacions, el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, el propi Localret, i properament també, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Una part d’aquest treball ha estat inventariar els serveis i solucions digitals que ofereix cadascuna de les administracions amb les que col·laborem i ens coordinem.