Per tal d’aportar una metodologia i sistematització al procés de transformació digital dels ajuntaments de Catalunya, el Consorci Localret ha vist la necessitat de crear el metamodel de municipi digital, eina que s’ha dissenyat amb el suport de la universitat de La Salle Barcelona i un equip d’experts municipals en digitalització, per millorar l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat digital. Identifica i estructura tots els reptes necessitats del municipi en l’àmbit digital, i construeix models de maduresa aplicables.

El metamodel de municipi digital és el conjunt d’elements que donen resposta, mitjançat solucions digitals, als reptes i necessitats de qualsevol municipi.

Missió

Identificar i estructurar tots els reptes i necessitats del municipi en l’àmbit digital, per construir models aplicables a cada municipi basats en el nivell de maduresa digital i el nombre d’habitants.

Estructura

S’han identificat més de 300 elements, que hem organitzat en una estructura de quatre nivells. Aquests, estan agrupats en cinc àrees principals que recullen tots els àmbits que componen el territori, desenvolupant, amb més èmfasi, aquelles on les funcions municipals tenen un poder d’acció directa. També s’han tingut presents unes àrees transversals les quals afecten a tot el volum d’àrees principals i que garanteixen la funcionalitat d’aquestes.

Hem desglossat cada àrea principal, categoritzant-les amb subnivells fins a concretar les peces que s’haurien d’arribar a assolir, amb les seves solucions. Mostrem a continuació el nivell 3 del metamodel:

  • Municipi

  • Ajuntament

  • Elements Transversals

  • Viure

  • Persones

  • Economia

Inventari de solucions públiques

Una part de les peces d’aquest puzle que forma el metamodel de municipi digital, les ofereixen als ajuntaments i consells comarcals, les quatre diputacions, el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, i també el mateix Consorci Localret. Una part d’aquest treball està sent inventariar els serveis i solucions digitals que ofereix cadascuna de les administracions amb les que col·laborem i ens coordinem.

Catàleg de Serveis Diputació Barcelona

Catàleg de serveis – Seu electrònica – Diputació de Barcelona (diba.cat)

Catàleg de Serveis Diputació Girona

Diputació de Girona – Catàleg de serveis (ddgi.cat)