Consorci Localret

Introdució

915 ajuntaments catalans s’han adherit al servei de facturació electrònica eFACT

915 ajuntaments catalans s’han adherit al servei de facturació electrònica eFACT

915 ajuntaments, tots els consells comarcals, les 4 diputacions i 7 universitats de Catalunya es troben adherits al servei eFACT del Consorci AOC.

Segons que ha informat el Blog d’Administració Oberta,  el passat mes de novembre s’ha superat la barrera psicològica dels 1.000 ens adherits al servei eFACT. Pel que fa a l’activitat del servei, quasi s’ha arribat a la xifra rècord del juny d’enguany, amb prop de 200 mil factures electròniques gestionades. Com és habitual, l’ens més actiu és l’Institut Català de la Salut.

e.FACT, model de factura electrònica per a les administracions públiques catalanes

L’objectiu del servei de factura electrònica (e.FACT) és posar a disposició de les administracions públiques catalanes sistemes de recepció de factures electròniques per part dels seus proveïdors, aconseguint els beneficis lligats als procediments de facturació (estalvi de costos, agilització i homogeneïtzació de processos) i contribuint a l’impuls i a la difusió de l’ús de la factura electrònica a Catalunya.

eFACT

L’eFACT es basa en un model que simplifica les relacions administració-proveïdor en els processos de facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents plataformes existents, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives ni a emissors ni a receptors, garantint el principi de neutralitat tecnològica.

Per tal de facilitar la tramitació de factures electròniques cap a les administracions catalanes provinents de qualsevol dels seus proveïdors, la solució e.FACT consta de tres elements centrals:

  • Un hub o intercanviador encarregat de la distribució del flux de factures i de la comunicació del seu estat.
  • Una bústia de lliurament de factures que facilita als proveïdors el seu enviament, per al cas que no disposin ja d’alguna solució de facturació electrònica de les existents al mercat.
  • Un portal de recepció de les administracions (portal del receptor).

El servei es troba disponible per a totes les administracions públiques catalanes.